Đăng kí học khóa đào tạo y tế liên tục (CME)

Giới tính

Sau khi tìm hiểu kỹ nội dung, điều kiện của khóa học tôi xin đăng ký tham dự khóa học trên. Nếu được xét vào học tôi xin cam kết:

  • 1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy kỷ luật của Trung tâm và lớp học.
  • 2. Đóng học phí đầy đủ ngay từ đầu khóa học (Trung tâm không hoàn trả học phí trong trường hợp học viên không hoàn thành khóa học).
  • 3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đi học.
02435747248