Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm (khóa 3: từ 05-09/07/2021)

Các khóa đào tạo liên tục (CME)

Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm (khóa 3: từ 05-09/07/2021)

13.12.2020 177

Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm
Số tiết: 40 tiết (5 ngày)
Số học viên/lớp: 25-30

Dự kiến thời gian tổ chức
Khóa 3:  05/7/2021 - 09/7/2021

Nội dung đào tạo

- Tổng quan hệ thống quản lý chất lượng 
- Đặc điểm 12 thành tố của hệ thống QLCL 
- Hướng dẫn áp dụng các thành tố vào thực tế PXN

Đối tượng:
Cán bộ y tế, người làm việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế

Học phí:
- Học phí: 2.200.000đ/học viên
- Tài liệu học tập: 250.000đ

Hạn nộp hồ sơ và học phí: 04/6/2021

Đăng ký online tại Đây

Khóa học nổi bật

02435747248