Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành (khóa 01: từ 06-08/10/2021)

Các khóa đào tạo liên tục (CME)

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành (khóa 01: từ 06-08/10/2021)

13.12.2020 134

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành
Số tiết: 24 tiết (03 ngày)
Số học viên/lớp: 50

 

Dự kiến thời gian tổ chức
Khóa 01:  06/10/2021 -  08/10/2021
 

Nội dung đào tạo

- Giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN (QĐ 2429/QĐ-BYT): các tiêu chí đánh giá, cách thức xếp loại chất lượng PXN
- Hướng dẫn các tài liệu, hồ sơ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí
- Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí như một công cụ để PXN tự đánh giá và cải tiến chất lượng

Đối tượng:
Cán bộ y tế, người làm việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế

Học phí:
-Học phí: 1.600.000đ/học viên

Hạn nộp hồ sơ và học phí: 03/9/2021

Đăng ký online tại Đây

Khóa học nổi bật

02435747248