Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học (Khóa 5: từ 03-07/05/2021)

Các khóa đào tạo liên tục (CME)

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học (Khóa 5: từ 03-07/05/2021)

13.12.2020 216

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học
Số tiết: 40 tiết (5 ngày)
Số học viên/lớp: 25-30

Dự kiến thời gian tổ chức
Khóa 4:  03/05/2021 - 07/05/2021

Nội dung đào tạo

- Hướng dẫn thực hiện nội kiểm đúng
- Đánh giá kết quả nội kiểm
- Các biện pháp khắc phục khi kết quả nội kiểm không đạt

Đối tượng:
Cán bộ y tế, người làm việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế

Học phí:
- Học phí: 2.200.000đ/học viên
- Tài liệu học tập: 199.000đ

Hạn nộp hồ sơ và học phí: 05/4/2021

Đăng ký online tại Đây

Khóa học nổi bật

02435747248