Soạn thảo các quy trình trong phòng xét nghiệm - Quản lý tài liệu hồ sơ (khóa 5: từ 07-11/06/2021)

Các khóa đào tạo liên tục (CME)

Soạn thảo các quy trình trong phòng xét nghiệm - Quản lý tài liệu hồ sơ (khóa 5: từ 07-11/06/2021)

13.12.2020 157

Soạn thảo các quy trình trong phòng xét nghiệm - Quản lý tài liệu hồ sơ
Số tiết: 40 tiết (5 ngày)
Số học viên/lớp: 25-30

 

Dự kiến thời gian tổ chức
Khóa 5: 07/6/2021  -  11/6/2021


Nội dung đào tạo

- Tổng quan về tài liệu và hồ sơ
- Hướng dẫn xây dựng SOP
- Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng
- Hướng dẫn xây dựng sổ tay lấy mẫu
- Hướng dẫn xây dựng biểu mẫu
- Hướng dẫn kiểm soát tài liệu, hồ sơ

Đối tượng:
Cán bộ y tế, người làm việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế

Học phí:
- Học phí: 2.200.000đ/học viên

Hạn nộp hồ sơ và học phí: 07/5/2021

Đăng ký online tại Đây

Khóa học nổi bật

02435747248