• trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn
HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU (GLLP)

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU (GLLP)

01.01.0001 622

Nhằm đảm bảo các phòng xét nghiệm có thể đóng vai trò hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phát hiện và kiểm soát bệnh tật, các nhà lãnh đạo phòng xét nghiệm hiện tại và kế cận trên toàn thế giới cần được đào tạo chuyên về kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Chương trình Lãnh đạo phòng xét nghiệm toàn cầu (Global Laboratory Leadership Programme - GLLP) được các tổ chức hàng đầu trên thế giới đã hợp tác để phát triển nhằm hướng đến các phòng xét nghiệm y học và phòng xét nghiệm động vật, cũng như các phòng xét nghiệm có tác động đến sức khỏe cộng đồng (phòng xét nghiệm môi trường, nông nghiệp, thực phẩm hoặc hóa học…). Các đối tác này bao gồm:

  • Hiệp hội các phòng xét nghiệm y tế công cộng (APHL)
  • Hiệp hội các phòng xét nghiệm y tế công cộng (APHL)
  • Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
  • Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC)
  • Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)
  • Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH)
  • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO

Hiện GLLP đã được triển khai tại 42 Quốc gia trên thế giới. Với sự hỗ trợ của Tổ chức CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, chương trình lãnh đạo phòng xét nghiệm toàn cầu (GLLP) cũng được đưa về thực hiện tại Việt Nam.

Chương trình Hội thảo và đào tạo Chương trình Lãnh đạo phòng xét nghiệm toàn cầu (Global Laboratory Leadership Programme - GLLP) được tổ chức tại Đà Nẵng từ 04/04/2023 đến 08/04/2023, với mục tiêu giới thiệu chương trình GLLP với tất cả các bên đối tác và phát triển chương trình hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.