ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với QCC-HMU!

QCC-HMU biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin rất quan trọng đối với bạn, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa để bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của QCC-HMU để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất.

  1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho phần mềm QCC-HMU, khi sử dụng website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của QCC-HMU, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho dịch vụ đó theo từng thời điểm. QCC-HMU có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại …. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của QCC-HMU.

  1. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung tại website thuộc sở hữu của QCC-HMUQCC-HMU cho phép bạn xem, tải về và in nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của QCC-HMU. Để yêu cầu sử dụng nội dung, bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://qcc.edu.vn.

  1.  Bảo mật thông tin

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào QCC-HMU để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả bạn và QCC-HMUQCC-HMU không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản của bạn do sự bất cẩn của bạn. QCC-HMU khuyến cáo bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, QCC-HMU cam kết giữ kín mọi thông tin của bạn khi sử dụng các dịch vụ trên website của QCC-HMU và không tiết lộ cho bên thứ ba. QCC-HMU chỉ thay đổi thông tin của bạn trên QCC-HMU khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của bạn.

  1. . Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho QCC-HMU khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với QCC-HMU để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, QCC-HMU luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên QCC-HMU sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

Chính sách này được cập nhật ngày 11/03/2024.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

QCC-HMU yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cơ bản:

–  Nếu bạn đăng ký tài khoản cá nhân sẽ bao gồm các thông tin: họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của QCC-HMU và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên QCC-HMU.

– Nếu bạn đăng ký tài khoản doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin: thông tin doanh nghiệp, thông tin người đại diện hợp pháp, thông tin tên đăng nhập, mật khẩu.

QCC-HMU sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với bạn và đảm bảo quyền lợi cho bạn khi cần thiết. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng QCC-HMU có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. QCC-HMU không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của bạn do bạn vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho QCC-HMU về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

QCC-HMU sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến bạn.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa bạn và đơn vị Hỗ trợ kĩ thuật của QCC-HMU.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của bạn hoặc các hoạt động giả mạo bạn.

– Liên lạc và giải quyết với bạn trong những trường hợp đặc biệt.

– QCC-HMU có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân bạn khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Thời gian lữu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của QCC-HMU. Bạn có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, QCC-HMU vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của QCC-HMU.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 1, phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 35747248

Email: trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn

 

  1.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin của bạn trên QCC-HMU được QCC-HMU cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của QCC-HMU. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. QCC-HMU cam kết:

 

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ bạn, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ 11/03/2024.