Danh sách chương trình ngoại kiểm

Danh sách chương trình ngoại kiểm

RQ9115 - Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng cơ bản Đăng ký
RQ9115A - Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng toàn phần Đăng ký
RQ9115A - Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng toàn phần (6 tháng) Đăng ký
RQ9128 - Chương trình Ngoại kiểm Hóa sinh Đăng ký
RQ9128 - Chương trình Ngoại kiểm Hóa sinh (6 tháng) Đăng ký
RQ9129 - Chương trình ngoại kiểm HbA1c (6 tháng) Đăng ký
RQ9129 - Chương trình ngoại kiểm HbA1c Đăng ký
RQ9130 - Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch (6 tháng) Đăng ký
RQ9130 - Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch Đăng ký
RQ9134 - Chương trình ngoại kiểm Khí máu (6 tháng) Đăng ký
RQ9134 - Chương trình ngoại kiểm Khí máu Đăng ký
RQ9135A - Chương trình Ngoại kiểm Đông máu rút gọn Đăng ký
RQ9135A - Chương trình Ngoại kiểm Đông máu rút gọn_6 tháng cuối Đăng ký
RQ9135B - Chương trình ngoại kiểm Đông máu toàn phần Đăng ký
RQ9135B - Chương trình ngoại kiểm Đông máu toàn phần_6 tháng cuối Đăng ký
RQ9137 - Chương trình Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh Đăng ký
RQ9138 - Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính (6 tháng) Đăng ký
RQ9138 - Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính Đăng ký
RQ9140 - Chương trình ngoại kiểm Huyết Học_6 tháng cuối Đăng ký
RQ9140 - Chương trình ngoại kiểm Huyết Học Đăng ký
RQ9141 - Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt Đăng ký
RQ9151 - Chương trình ngoại kiểm Huyết thanh học (Viêm gan, HIV, CMV) Đăng ký
RQ9154 - Chương trình ngoại kiểm Giang mai Đăng ký
RQ9163 - Chương trình ngoại kiểm Máu lắng Đăng ký
RQ9168 - Chương trình ngoại kiểm dịch não tủy Đăng ký
RQ9168 - Chương trình ngoại kiểm dịch não tủy (6 tháng) Đăng ký
RQ9175 - Chương trình ngoại kiểm Cyfra 21-1 Đăng ký
RQ9175 - Chương trình ngoại kiểm Cyfra 21-1 (6 tháng) Đăng ký
RQ9187 - Chương trình ngoại kiểm Protein đặc biệt Đăng ký
RQ9190 - Chương trình ngoại kiểm Tim mạch Đăng ký
RQ9190 - Chương trình ngoại kiểm Tim mạch_6 tháng Đăng ký
VNQAS01 - Chương trình ngoại kiểm Vi sinh Đăng ký
VNQAS01 - Chương trình ngoại kiểm Vi sinh (6 tháng cuối năm) Đăng ký
VNQAS02 - Chương trình ngoại kiểm Định nhóm máu_6 tháng cuối Đăng ký
VNQAS02 - Chương trình ngoại kiểm Định nhóm máu Đăng ký
VNQAS03 - Chương trình ngoại kiểm HBV-DNA Đăng ký