Khảo sát

THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NẤM

Thời gian: 31/05/2024 - 30/06/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tham gia chương trình ngoại kiểm nấm, Trung tâm Kiểm chuẩn xin gửi Phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu tham gia chương trình ngoại kiểm Nấm tới các đơn vị. Ý kiến đóng góp của Quý khách hàng sẽ giúp Trung tâm triển khai chương trình mới phù hợp và chất lượng hơn. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý đơn vị.Trân trọng./.
Tham gia khảo sát