NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CHỖ CHO 3 BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

Nhằm thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đã triển khai hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho 3 cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Bình [...]

10.08.2023 91

Giám sát, hỗ trợ thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Quảng Trị

Với mục tiêu hỗ trợ phòng xét nghiệm hiểu và thực hiện được các yêu cầu về quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học được ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y [...]

13.07.2023 65

Hỗ trợ thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Bắc Giang

Hỗ trợ thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Bắc Giang               Với mục tiêu hỗ trợ phòng xét nghiệm hiểu và thực hiện được các yêu cầu về quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá [...]

14.06.2023 63

Giám sát, hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình

              Với mục đích giúp phòng xét nghiệm hiểu và thực hiện được các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc [...]

06.04.2021 61

Hội thảo sơ kết Công bố kết quả Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tình hình liên thông kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện

              Ngày 30/12/2020, Bộ Y tế tổ chức hội thảo sơ kết “Công bố kết quả Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tình hình liên thông kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do tình hình dịch bệnh [...]

06.04.2021 57

Tham gia đoàn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 của Bộ Y tế

Tham gia đoàn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 của Bộ Y tế Bộ Y tế ban hành Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 về việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Từ năm 2018 đến nay, cán [...]

25.02.2021 69
02435747248
02435747248