Sứ mệnh

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học ra đời vì mục tiêu chung của ngành Y tế là nâng cao chất lượng xét nghiệm, đưa hoạt động kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm đến từng đơn vị thực hiện công tác xét nghiệm qua đó giúp cho kết quả xét nghiệm giảm thiểu sai sót và được thừa nhận – liên thông giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước, hỗ trợ trong công tác chẩn đoán và điều trị lâm sàng, nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc cho xã hội và bảo vệ sức khỏe người dân.

Tầm nhìn

Xây dựng Trung tâm trở thành tổ chức thành viên của mạng lưới bảo đảm chất lượng xét nghiệm y học trong khu vực và trên thế giới; không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuẩn hóa các hoạt động và các dịch vụ của Trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

  • Chính xác và Trung thực
  • Tận tình và Hiệu quả
  • Phát triển và Hội nhập