Chưa phân loại

SỐNG XANH CÙNG KIỂM CHUẨN

Cùng Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lượng xét nghiệm Y học phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Vì sao chúng ta phải phân loại rác tại nguồn? Phân loại rác tại nguồn có tầm quan trọng rất lớn trong công tác quản lý rác, góp phần giảm thiểu các nguy cơ phát [...]

07.06.2024 70
02435747248
02435747248