KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2024

07.05.2024 135

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tới Quý Sở Y tế các tỉnh/ thành phố, các Bệnh viện, Viện, Phòng khám đa khoa, các Trung tâm, Phòng xét nghiệm y khoa thông tin “KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2024”

Xin vui lòng xem tại đây:

Đăng kí thông tin khóa học tại đây: https://qcc.edu.vn/dang-ky-khoa-dao-tao/