HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG XÉT NGHIỆM NHUỘM SOI, NUÔI CẤY, ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG NẤM ĐỒ

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN  CHỦ ĐỀ “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG XÉT NGHIỆM NHUỘM SOI, NUÔI CẤY, ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG NẤM ĐỒ

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG XÉT NGHIỆM NHUỘM SOI, NUÔI CẤY, ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG NẤM ĐỒ

07.07.2024 343
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CẤP CHỨNG NHẬN CME
Kính gửi: Các Khoa/phòng Xét nghiệm
Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học- Trường Đại học Y Hà Nội gửi tới Quý vị Thư mời tham dự chương trình Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Kiểm soát chất lượng trong xét nghiệm Nhuộm soi, Nuôi cấy, Định danh và Kháng nấm đồ”, cụ thể như sau:
Thời gian: Từ 13h00-17h00 ngày 09 tháng 7 năm 2024 (thứ Ba)
Hình thức: Trực tuyến trên webinar zoom
Chương trình chi tiết: xem Thư mời đính kèm bài viết
Link tham dự khóa học: tại đây
Hội thảo cấp chứng nhận CME: 1,5 giờ tín chỉ
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.
Trân trọng!