KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM – KHÓA 3”

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM – KHÓA 3”

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM – KHÓA 3”

26.08.2021 31

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM – KHÓA 3”
Khóa đào tạo liên tục “Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm – Khóa 3” đã được Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm – Trường Đại học Y Hà Nội triển khai trong thời gian qua nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và năng lực cho các cán bộ y tế đang công tác tại các phòng xét nghiệm về hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, để đáp ứng nhu cầu của các học viên, Trung tâm đã chuyển hình thức từ đào tập trung trực tiếp sang đào tạo trực tuyến.
Khóa đào tạo diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021). Tham gia khóa học có 27 học viên, trong đó có 24 học viên là các cán bộ xét nghiệm từ Bệnh viện K và 03 cán bộ của các cơ sở khám chữa bệnh khác.
Khóa học đã thành công tốt đẹp vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tất cả các học viên tham gia đều đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định.