• trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn

Sổ tay dịch vụ khách hàng

 Xin mời quý khách tải về "Sổ tay dịch vụ khách hàng" bằng các link dưới đây để có các thông tin liên quan tới từng chương trình ngoại kiểm:

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Huyết học - Đông máu- Máu lắng 2023

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Nhóm máu  (MỚI)

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Vi sinh

Sổ tay Khách hàng năm 2023 chung cho các chương trình sau (tải về, bao gồm nội dung hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm):

 Chương trình Ngoại kiểm Hóa sinh
 Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch
 Chương trình Ngoại kiểm Khí máu
 Chương trình Ngoại kiểm Tim mạch
 Chương trình Ngoại kiểm HbA1c
 Chương trình Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh
 Chương trình Ngoại kiểm Nước tiểu định tính
 Chương trình Ngoại kiểm Nước tiểu định lượng
 Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt 
 Chương trình Ngoại kiểm Cyfra 21-1
 Chương trình Ngoại kiểm Dịch não tủy 
 Chương trình Ngoại kiểm Protein đặc biệt02435747248