TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM “KẾT HỢP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH” CHO 8 TỈNH/THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC PHÍA BẮC

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM “KẾT HỢP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH” CHO 8 TỈNH/THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC PHÍA BẮC

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM “KẾT HỢP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH” CHO 8 TỈNH/THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC PHÍA BẮC

18.04.2023 43

Năm 2022, nhằm tiếp tục hỗ trợ hệ thống phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở y tế từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hoá, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa cơ sở khám chữa bệnh theo lộ trình, mục tiêu của Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Sở Y tế trực thuộc 8 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc tổ chức 09 khóa đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm (Kết hợp hướng dẫn thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành) tại các tỉnh/thành phố, cụ thể như sau:

Tỉnh/Thành phố Thời gian          thực hiện Số lượng khóa học Hình thức Số lượng học viên tham gia
Quảng Ninh 12-16/9/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 66
Nghệ An 26-30/9/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 60
22-25/11/2022 01 Trực tuyến 55
Yên Bái 26-30/9/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 50
Lào Cai 03-07/10/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 54
Hà Nội 03-07/10/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 53
Hòa Bình 24-28/10/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 56
Hà Tĩnh 24-28/10/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 51
Lai Châu 05-09/12/2022 01 Trực tiếp tại địa bàn tỉnh 50
Tổng cộng   09   495

Các khóa học đã được tổ chức thành công tốt đẹp, 495 học viên tham gia đạt điều kiện theo yêu cầu của khóa học và đã được Trung tâm cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh của các khóa đào tạo đã triển khai tại các tỉnh/thành phố:

Hình ảnh lớp đào tạo tại Quảng Ninh

Hình ảnh lớp đào tạo tại tỉnh Nghệ An

Hình ảnh lớp đào tạo tại tỉnh Yên Bái

Hình ảnh lớp đào tạo tại tỉnh Lào Cai

Hình ảnh lớp đào tạo tại Thành phố Hà Nội

Hình ảnh lớp đào tạo tại tỉnh Hòa Bình

Hình ảnh lớp đào tạo tại tỉnh Hà Tĩnh

Hình ảnh lớp đào tạo tại tỉnh Lai Châu