CÁN BỘ/CHUYÊN GIA THUỘC TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THAM GIA HỘI THẢO VÀ KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU GLLP

CÁN BỘ/CHUYÊN GIA THUỘC TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THAM GIA HỘI THẢO VÀ KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU GLLP

CÁN BỘ/CHUYÊN GIA THUỘC TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THAM GIA HỘI THẢO VÀ KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU GLLP

18.07.2023 45

Hội thảo và khoá đào tạo về Chương trình Lãnh đạo Phòng xét nghiệm Toàn cầu (GLLP) là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) và Hiệp hội các Phòng xét nghiệm Y tế Công cộng (APHL) nhằm đảm bảo các phòng xét nghiệm có thể đóng vai trò hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phát hiện và kiểm soát bệnh tật, đồng thời đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho các lãnh đạo phòng xét nghiệm hiện tại và kế cận trên toàn thế giới.

Để hoàn thành chương trình đào tạo GLLP cùng mục tiêu đào tạo giảng viên nguồn để hỗ trợ triển khai chương trình, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khoá đào tạo thứ hai từ ngày 10/07 – 14/07/2023 tại Khách sạn The Shine 2 – thành phố Hải Phòng. Hội thảo diễn ra với sự tham gia của nhiều lãnh đạo ban ngành, tổ chức liên quan như Cục Thú y, các Viện vệ sinh dịch tễ, các Trường Đại học Y Dược, các Bệnh viện cùng các tổ chức Quốc tế như CDC Hoa Kỳ, APHL.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội với vai trò là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng xét nghiệm, đồng thời là một đối tác lâu năm của CDC – Hoa Kỳ trong hoạt động đào tạo, hỗ trợ triển khai Hệ thống Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Việt Nam.

Khoá đào tạo GLLP thứ hai tiếp tục có sự tham gia của các giảng viên/cán bộ của Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại Học Y Hà Nội:

– PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm

– BSNT. Phạm Thị Hương Trang – Phó Giám Đốc Trung tâm

– CK1. Nguyễn Thuý Hà – Phòng xét nghiệm và kiểm chuẩn vi sinh

Nội dung khoá đào tạo GLLP thứ hai bao gồm những học phần: Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp; Đáp ứng tình huống khẩn cấp; Phục hồi sau tình huống khẩn cấp; Kỹ năng Lãnh đạo chung; Chính sách và hoạch định chiến lược; Lãnh đạo một tổ chức; Tư duy phản biện; Xây dựng quan hệ đối tác và liên minh.

Trung tâm Kiểm chuẩn cam kết tham gia vào mạng lưới phát triển GLLP tại Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo phòng xét nghiệm có năng lực chuyên môn và quản lý phù hợp với xu hướng hội nhập thế giới.