Thông báo hoãn tổ chức lớp “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học – Khóa 5”

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học – Khóa 5”

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học – Khóa 5”

10.05.2021 52

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm thông báo hoãn thời gian tổ chức khóa đào tạo liên tục “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học – Khóa 5” ngày 10-14/05/2021
Thời gian và địa điểm cụ thể của khóa học, Trung tâm sẽ thông báo đến học viên sau. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Mrs.Phương  0963.370.966

Thông báo hoãn lớp đào tạo 10-14/05/2021