Quản lý chất lượng

CÁN BỘ/CHUYÊN GIA THUỘC TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THAM GIA HỘI THẢO VÀ KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU GLLP

Hội thảo và khoá đào tạo về Chương trình Lãnh đạo Phòng xét nghiệm Toàn cầu (GLLP) là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) và Hiệp hội các Phòng xét [...]

18.07.2023 44

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM TOÀN CẦU (GLLP)

Nhằm đảm bảo các phòng xét nghiệm có thể đóng vai trò hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phát hiện và kiểm soát bệnh tật, các nhà lãnh đạo phòng xét nghiệm hiện tại và kế cận trên toàn thế giới cần được đào tạo chuyên về kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Chương [...]

20.04.2023 29

Tài liệu Hội thảo tổng kết công tác quản lý chất lượng xét nghiệm giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch hoạt động 2022

Tổng kết công tác quản lý chất lượng xét nghiệm giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch hoạt động 2022 Ngoại kiểm trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm Giải phẫu bệnh Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Tinh dịch đồ – Vai trò của ngoại kiểm và kế hoạch triển khai năm 2022 Giới thiệu [...]

30.03.2022 84

Giới thiệu hai cuốn sách về xét nghiệm

Quản lý phòng xét nghiệm y học trải qua sự thay đổi mạnh mẽ do ảnh hưởng bởi những cải tiến trong lĩnh vực luật pháp, quy định, công nghệ, xã hội học, kinh tế, truyền thông. Việc thực hành trong phòng xét nghiệm y học đòi hỏi cách tiếp cận mới về phạm vi [...]

06.04.2021 173
02435747248
02435747248