Giám sát, hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình

Giám sát, hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình

Giám sát, hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình

06.04.2021 62

              Với mục đích giúp phòng xét nghiệm hiểu và thực hiện được các yêu cầu trong Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa và Sở Y tế Ninh Bình tổ chức 02 đợt giám sát và hỗ trợ cho 12 đơn vị tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình từ ngày 17/11/2020 đến ngày 03/12/2020. Mỗi đơn vị được hướng dẫn riêng với các yêu cầu và nội dung cụ thể của từng đơn vị nhằm giúp phòng xét nghiệm giải quyết các vấn đề còn thắc mắc khi thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian 01 ngày.

Qua buổi hỗ trợ, Trung tâm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các phòng xét nghiệm trong việc triển khai các hoạt động quản lý chất lượng, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng để đạt mức chất lượng cao.
Một số vướng mắc, tồn tại của đơn vị được tháo gỡ và giải quyết khi làm việc cùng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm của Trung tâm. Từ đó giúp phòng xét nghiệm có căn cứ xây dựng phương án cụ thể phù hợp với thực trạng tại đơn vị mình để tiếp tục chuẩn hóa, thực hiện và nâng cao công tác quản lý chất lượng xét nghiệm.