Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa đào tạo liên tục trực tuyến: “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học”

Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa đào tạo liên tục trực tuyến: “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học”

Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa đào tạo liên tục trực tuyến: “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học”

12.04.2023 32

Kính gửi các Anh/ Chị học viên,

Hiện tại, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đang tuyển sinh bổ sung 30 học viên cho Khóa đào tạo liên tục trực tuyến: “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học” theo thông tin dưới đây để đủ học viên tổ chức lớp theo kế hoạch từ ngày 24-28/4/2023.

 A/C nào có nhu cầu tham gia học liên hệ với CN. Lê Thị Phương theo số ĐT: 0963370966 trước 17h00 ngày 17/4/2023 (thứ hai tuần sau). 

Trân trọng!

 

TT

Tên khoá học

Dự kiến thời gian tổ chức

Nội dung đào tạo

Đối tượng

Kinh phí đào tạo (VNĐ)

Hạn nộp Hồ sơ, học phí

1.

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học

Số tiết: 40 tiết (05 ngày)

– Số học viên/lớp: 35-40 học viên

– Hình thức đào tạo: Trực tuyến

– Số lượng khóa đào tạo/năm:04 khóa

24/04/2023-

28/04/2023

 

      Hướng dẫn thực hiện nội kiểm đúng.

      Cách thức đánh giá kết quả nội kiểm, ngoại kiểm.

      Cách xây dựng và thực hiện các quy trình thực hiện kiểm soát chất lượng đúng.


Lựa chọn các quy luật kiểm soát chất lượng phù hợp với thực trạng của phòng xét nghiệm.

Cán bộ y tế, người làm việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế

 

– Học phí: 2.000.000đ/học viên

 

10/4/2023