Giám sát, hỗ trợ thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Quảng Trị

Giám sát, hỗ trợ thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Quảng Trị

Giám sát, hỗ trợ thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại tỉnh Quảng Trị

13.07.2023 66

Với mục tiêu hỗ trợ phòng xét nghiệm hiểu và thực hiện được các yêu cầu về quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học được ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế Quảng Trị tổ chức hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho 03 đơn vị tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 26 đến 29/06/2023, bao gồm: Khoa Vi sinh-Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị, Khoa Huyết học-Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị, Khoa Hóa sinh-Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.

            Mỗi khoa xét nghiệm được hướng dẫn riêng với các yêu cầu và nội dung cụ thể của từng đơn vị nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, chưa thực hiện được khi triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu Bộ tiêu chí. Thông qua thời gian hỗ trợ, Trung tâm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các khoa xét nghiệm trong việc triển khai các hoạt động quản lý chất lượng, hướng đến mục tiêu nâng cao mức chất lượng. Đồng thời, một số vướng mắc, tồn tại của đơn vị được tháo gỡ và giải quyết khi làm việc cùng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm của Trung tâm. Từ đó giúp phòng xét nghiệm xây dựng phương án cụ thể phù hợp với thực trạng tại đơn vị mình để tiếp tục chuẩn hóa, thực hiện và nâng cao công tác quản lý chất lượng xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học-Trường Đại học Y Hà Nội làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị

Ban lãnh đạo cùng các khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trao đổi tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng với đoàn công tác Trung tâm kiểm chuẩn.

  •  Khoa Vi sinh, Huyết học, Hóa sinh-bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã và đang xây dựng, triển khai hệ thống quản lý chất lượng. Đơn vị có cơ sở vật chất khang trang, nhân sự khoa trẻ, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi cao, nắm bắt công việc và triển khai hoạt động tốt. Đã bắt đầu triển khai hệ thống tài liệu bao gồm quy trình, sổ tay, biểu mẫu hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu xếp mức 4 trong Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Bộ tiêu chí 2429, Khoa cần tăng cường các nguồn lực về quản lý chất lượng xét nghiệm, đồng thời cần phải nỗ lực thực hiện để đáp ứng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí.

Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội làm việc với các khoa Vi sinh, Huyết học, Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Đoàn trao đổi đầu buổi làm việc cùng Lãnh đạo bệnh viện và Trưởng khoa Hóa sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội làm việc với Lãnh đạo bệnh viện và Trưởng khoa Hóa sinh

tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải

Khoa Hoá sinh có đội ngũ nhân sự năng động, cầu thị, được đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng. Các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng đã được đơn vị triển khai và áp dụng.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội làm việc với Khoa Hóa sinh- bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải

Đoàn công tác hoàn thành hoạt động hỗ trợ tại chỗ và kết nối duy trì các hoạt động hỗ trợ online, đào tạo tập trung trong thời gian tiếp theo.