KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM KHÓA 1 VÀ 2”

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM  KHÓA 1 VÀ 2”

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM KHÓA 1 VÀ 2”

13.07.2022 42

              Trong giai đoạn hiện nay, nhiều bệnh truyền nhiễm đang nổi lên thành vấn đề thời sự trên toàn cầu như COVID- 19, Cúm, Ebola, AIDS,… cùng với sự giao lưu kinh tế, xã hội trong xu thế hội nhập toàn cầu thì vấn đề an toàn sinh học nói chung và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm cần đặc biệt quan tâm. Các phòng xét nghiệm chẩn đoán, nghiên cứu tác nhân gây bệnh đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống bệnh dịch nguy hiểm. Nhân viên phòng xét nghiệm là đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm, mẫu nghiên cứu chứa tác nhân gây bệnh nên có khả năng lây nhiễm với tác nhân gây bệnh cao hơn so với cộng đồng nói chung. Do đó, cần phải đảm bảo an toàn sinh học trong các phòng xét nghiệm nhằm bảo vệ cho chính người làm xét nghiệm, người xung quanh và tránh lây lan tác nhân gây bệnh ra môi trường, cộng đồng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và năng lực cho các cán bộ y tế đang công tác tại phòng xét nghiệm về An toàn sinh học trong Phòng xét nghiệm, vừa qua, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đã triển khai hai khóa đào tạo liên tục “An toàn sinh học trong Phòng xét nghiệm”.
Khóa 1 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến diễn ra trong 3 ngày (từ 23/02/2022 đến 25/02/2022), khóa 2 tổ chức dưới hình thức trực tiếp trong 04 ngày (từ ngày 24/05/2022 đến ngày 27/05/2022) tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tham gia hai khóa học có tổng số 64 học viên đến từ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ở khu vực miền Bắc từ Huế trở ra. Nội dung của khóa đào tạo về các yêu cầu về An toàn sinh học trong Phòng xét nghiệm và kỹ năng thực hành cơ bản về an toàn sinh học cho nhân viên Phòng xét nghiệm.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo


BSNT. Phạm Thị Hương Trang – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc khóa học


Học viên tham gia hoạt động nhóm Thực hành đóng gói mẫu


Tổng kết lớp học, học viên nhận chứng chỉ CME