Thông báo cập nhật phần mềm ngoại kiểm mới 2.0

Thông báo cập nhật phần mềm ngoại kiểm mới 2.0

Thông báo cập nhật phần mềm ngoại kiểm mới 2.0

27.06.2022 47
Kính gửi Quý khách hàng,
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Trung tâm Kiểm chuẩn thực hiện nâng cấp hệ thống Phần mềm ngoại kiểm lên phiên bản số 02.
Hệ thống mới sẽ thay đổi về giao diện và một số thao tác so với hệ thống cũ, đồng thời là bước đầu chuẩn bị cho việc cập nhật các tính năng mới sắp tới.
Trong thời gian cập nhật, quý khách hàng không thể truy cập vào hệ thống. Thời gian cập nhật: 18h-23h ngày 27/06/2022
Lưu ý quan trọng: Sau khi hệ thống được cập nhật, mật khẩu đăng nhập của quý khách hàng sẽ bị reset lại. Trung tâm sẽ gửi email chứa thông tin đăng nhập đến quý khách hàng. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!
Quý phòng xem hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ngoại kiểm mới tại đây: Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ngoại kiểm mới 2.0
Trân trọng!