Triển khai phát hành các kết quả đánh giá ngoại kiểm điện tử

Triển khai phát hành các kết quả đánh giá ngoại kiểm điện tử

Triển khai phát hành các kết quả đánh giá ngoại kiểm điện tử

31.12.2021 37

       Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường đại học y Hà Nội triển khai phát hành các kết quả đánh giá chương trình ngoại kiểm điện tử được ký số gửi đến các đơn vị tham gia ngoại kiểm thông qua phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm (https://eqa.qcc.edu.vn), đồng thời không gửi văn bản giấy đối với các văn bản nằm trong danh mục đính kèm Công văn bên dưới. Thời gian bắt đầu từ ngày 01/01/2022
Chi tiết công văn đính kèm tại đây