Ngoại kiểm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GỬI VÀ PHÂN TÍCH BỘ MẪU VI SINH SỐ 02 NĂM 2024

Kính gửi các Khoa/phòng xét nghiệm, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch thay đổi gửi mẫu “Ngoại kiểm vi sinh” cho các Khoa/phòng xét nghiệm như sau: Lịch gửi mẫu cho các Khoa/ Phòng xét nghiệm đăng ký dịch vụ vận chuyển [...]

27.05.2024 207

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐỊNH NHÓM MÁU NĂM 2024

Kính gửi: Các Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm “Định nhóm máu năm 2024” Để đảm bảo mục tiêu thực hiện chương trình ngoại kiểm Nhóm máu năm 2024, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo thay đổi [...]

13.03.2024 73

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2024

         Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BYT ngày 17/01/2012 của Bộ Y tế về việc Quy định phân công phụ trách hoạt động chuyên môn kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của ba Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học; Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ [...]

08.08.2023 93

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MENU CHỨC NĂNG TRÊN PHẦN MỀM

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MENU CHỨC NĂNG TRÊN PHẦN MỀM Để thao tác trên phần mềm được dễ dàng và thuận lợi cho phòng xét nghiệm, phần mềm đã thực hiện cập nhật menu chức năng từ menu dạng dọc sang dạng menu ngang phía trên màn hình. Danh sách chức năng trên hệ thống [...]

27.04.2023 61

Thông báo cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm điện tử được ký số trên phần mềm quản lý hoạt động ngoại kiểm

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Đảng bộ Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025 – định hướng đến năm 2030, để thuận lợi trong việc [...]

20.04.2023 81

Về việc triển khai các chương trình ngoại kiểm năm 2023

Công văn gửi các bệnh viện về triển khai ngoại kiểm 2023 (bao gồm báo giá) Hướng dẫn thực hiện chương trình ngoại kiểm năm 2023

08.09.2022 72

Về việc gia hạn gửi kết quả phân tích và dừng nhận kết quả phân tích, dừng trả kết quả đánh giá đối với một số mẫu của các chương trình ngoại kiểm năm 2022

            Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị với Trung tâm trong thời gian qua. Trong quá trình thực hiện các chương trình ngoại kiểm năm 2022, vì [...]

25.08.2022 63

Thông báo gửi mẫu ngoại kiểm (mẫu 8-9-10)

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch gửi các mẫu ngoại kiểm cho các Khoa/phòng xét nghiệm như sau: Số lượng mẫu ngoại kiểm giao đợt này gồm: Huyết học (MS: 8,9): 02 lọ HbA1C (MS: 8, 9): 02 lọ Đông máu [...]

18.08.2022 37

Gia hạn gửi kết quả ngoại kiểm mẫu số 8 một số chương trình ngoại kiểm

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo, hiện tại mẫu ngoại kiểm của các chương trình ngoại kiểm sau giao chậm so với kế hoạch, bao gồm: Mẫu của các chương trình ngoại kiểm: Huyết học, Hóa sinh, Tim mạch, Miễn dịch, Miễn [...]

01.08.2022 40

Thông báo cập nhật phần mềm ngoại kiểm mới 2.0

Kính gửi Quý khách hàng, Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, Trung tâm Kiểm chuẩn thực hiện nâng cấp hệ thống Phần mềm ngoại kiểm lên phiên bản số 02. Hệ thống mới sẽ thay đổi về giao diện và một số thao tác so với hệ thống cũ, [...]

27.06.2022 47

Triển khai phát hành các kết quả đánh giá ngoại kiểm điện tử

       Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường đại học y Hà Nội triển khai phát hành các kết quả đánh giá chương trình ngoại kiểm điện tử được ký số gửi đến các đơn vị tham gia ngoại kiểm thông qua phần mềm quản lý hoạt động [...]

31.12.2021 37
02435747248
02435747248