Thông báo tuyển sinh bổ sung học viên cho khoá “Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm”

Thông báo tuyển sinh bổ sung học viên cho khoá “Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm”

Thông báo tuyển sinh bổ sung học viên cho khoá “Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm”

21.04.2023 82

Kính gửi các Anh/ Chị học viên,

Hiện tại, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đang tuyển sinh bổ sung học viên cho khóa Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm”

đào tạo liên tục trực tuyến theo thông tin dưới đây để đủ học viên tổ chức lớp theo kế hoạch từ ngày 05/-09/06/2023

.Anh/ Chị nào có nhu cầu tham gia học liên hệ với CN. Lê Thị Phương theo số ĐT: 0963370966

Đăng ký tham gia tại: https://qcc.edu.vn/dang-ky-khoa-dao-tao/