Thông báo gửi mẫu ngoại kiểm nhóm máu đợt 2 năm 2021 cho phòng xét nghiệm

Thông báo gửi mẫu ngoại kiểm nhóm máu đợt 2 năm 2021 cho phòng xét nghiệm

Thông báo gửi mẫu ngoại kiểm nhóm máu đợt 2 năm 2021 cho phòng xét nghiệm

14.05.2021 42

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch gửi mẫu ngoại kiểm cho các Khoa/phòng xét nghiệm như sau:

Số lượng mẫu ngoại kiểm giao đợt này gồm:
– Mẫu ngoại kiểm Định Nhóm máu: gồm mẫu số: CO4; CO5; CO6; SO4; SO5; SO6

Lịch gửi mẫu cho các Khoa/phòng xét nghiệm như sau:
1.    Lịch gửi mẫu cho các Khoa/ Phòng xét nghiệm đăng ký dịch vụ vận chuyển mẫu của Trung tâm: thứ hai, ngày 17/05/2021. Dự kiến mẫu sẽ được chuyển tới quý Khoa/phòng xét nghiệm trong vòng từ 24 đến 48 giờ (tính từ 17h00 cùng ngày).
Nếu sau thời gian trên, Quý Khoa/Phòng xét nghiệm không nhận được mẫu, xin vui lòng thông báo ngay với Bộ phận gửi mẫu theo số điện thoại hotline 0963 370 966 (gặp Phương)
2.    Lịch giao mẫu cho các đơn vị tự vận chuyển tại Trung tâm: từ 14h00 thứ hai, ngày 17/05/2021