Gia hạn gửi kết quả ngoại kiểm mẫu số 8 một số chương trình ngoại kiểm

Gia hạn gửi kết quả ngoại kiểm mẫu số 8 một số chương trình ngoại kiểm

Gia hạn gửi kết quả ngoại kiểm mẫu số 8 một số chương trình ngoại kiểm

01.08.2022 41

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo, hiện tại mẫu ngoại kiểm của các chương trình ngoại kiểm sau giao chậm so với kế hoạch, bao gồm:

  1. Mẫu của các chương trình ngoại kiểm: Huyết học, Hóa sinh, Tim mạch, Miễn dịch, Miễn dịch đặc biệt, HbA1C, Khí máu, Đông máu rút gọn, Đông máu toàn phần, Sàng lọc trước sinh: Mẫu số 8
  2. Mẫu ngoại kiểm nước tiểu định lượng cơ bản: Mẫu số 3 và Mẫu số 4 – Chu kỳ 2 (tương đương với mẫu số 15 và mẫu số 16);
  3. Mẫu ngoại kiểm Giang mai (Mẫu số 2-C11); Mẫu ngoại kiểm Viêm gan (Mẫu số 3+4-C11).

Thời gian gửi kết quả phân tích của các đơn vị về Trung tâm cho các mẫu ngoại kiểm nêu trên sẽ được gia hạn. Trung tâm sẽ thông báo cụ thể tới các đơn vị về lịch gửi mẫu và thời hạn gửi kết quả phân tích các mẫu ngoại kiểm nêu trên trong thời gian sớm nhất.
Lưu ý: Lịch gửi mẫu và thời hạn gửi kết quả phân tích của mẫu khác ngoài các mẫu của các chương trình ngoại kiểm trên không thay đổi, thực hiện theo kế hoạch.
Rất mong nhận được sự thông cảm từ các Quý đơn vị!