Hội thảo sơ kết Công bố kết quả Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tình hình liên thông kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện

Hội thảo sơ kết Công bố kết quả Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tình hình liên thông kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện

Hội thảo sơ kết Công bố kết quả Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tình hình liên thông kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện

06.04.2021 58

              Ngày 30/12/2020, Bộ Y tế tổ chức hội thảo sơ kết “Công bố kết quả Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tình hình liên thông kết quả xét nghiệm tại các bệnh viện” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, đại biểu tham dự hội thảo bao gồm Đại diện Bộ Y tế, 03 Trung tâm Kiểm chuẩn và đại diện các cơ sở Khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện Bộ Y tế có bài trình bày Sơ bộ kết quả đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học thực hiện theo Quyết định số 316/QĐ-TTg cũng như tóm tắt các kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm trong thời gian vừa qua. Đại diện của 03 Trung tâm Kiểm chuẩn báo cáo về các hoạt động đang triển khai tại các Trung tâm đáp ứng theo Quyết định số 316/QĐ-TTg cũng như các thực trạng của các Phòng xét nghiệm mà 03 Trung tâm ghi nhận được khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như khi tham gia các các đoàn đánh giá do Bộ Y tế tổ chức. Ngoài ra, Bộ Y tế cùng mời đại diện một số đơn vị có kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng cao chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cho các đơn vị khác.