THÔNG BÁO LỊCH GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BÁO CÁO NGOẠI KIỂM NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BÁO CÁO NGOẠI KIỂM NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BÁO CÁO NGOẠI KIỂM NĂM 2020

06.04.2021 36

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch gửi Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm và báo cáo ngoại kiểm năm 2020 cho các Khoa/phòng xét nghiệm, cụ thể như sau:

1.      Thời gian gửi: Thứ 4, ngày 07/4/2021 cho tất cả các đơn vị tham gia ngoại kiểm năm 2020
2.      Tài liệu gửi bao gồm: Báo cáo ngoại kiểm và giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm năm 2020

Trung tâm sẽ gửi Báo cáo ngoại kiểm và Giấy chứng nhận ngoại kiểm năm 2020 qua đường chuyển phát nhanh và giao tại Khoa/phòng xét nghiệm cho Trưởng khoa hoặc nhân viên của Khoa/phòng XN. Khi nhận tài liệu, kính đề nghị Quý Khoa/Phòng xét nghiệm kiểm tra thông tin, tình trạng, số lượng Báo cáo và Giấy chứng nhận, ký xác nhận vào biên bản bàn giao và gửi lại cho nhân viên chuyển phát nhanh 01 bản để chuyển về cho Trung tâm, 01 bản Khoa/phòng xét nghiệm lưu.

Dự kiến Báo cáo ngoại kiểm và Giấy chứng nhận ngoại kiểm năm 2020 sẽ được chuyển tới quý Khoa/phòng xét nghiệm trong vòng 24 đến 48 giờ (tính từ 12h00 cùng ngày 07/4/2021). Nếu sau thời gian trên, Quý Khoa/phòng Xét nghiệm chưa nhận được tài liệu, đề nghị báo ngay cho CN. Nguyễn Thị Hồng Tuyết theo số điện thoại: 0979 098 583

  *Lưu ý: Trung tâm sẽ không gửi Giấy chứng nhận và báo cáo ngoại kiểm năm 2020 cho các đơn vị chưa thanh toán tiền hợp đồng ngoại kiểm 2020 cho Trung tâm.