NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CHỖ CHO 3 BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CHỖ CHO 3 BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CHỖ CHO 3 BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

10.08.2023 93

Nhằm thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN y học theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đã triển khai hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho 3 cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Bình là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới; Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới và Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, 3 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học là ThS. Phan Văn Hiếu; ThS.BSNT. Ngô Diệu Hoa; ThS.BSNT. Lê Vũ Huyền Trang đã cùng các cán bộ tại 3 cơ sở y tế trao đổi kế hoạch, nội dung; thực hiện và thông báo kết quả cũng như đề xuất một số biện pháp khắc phục tại các khoa/phòng xét nghiệm.

Một vài hình ảnh trong thời gian làm việc:

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh