Tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục trực tuyến năm 2023

Tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục trực tuyến năm 2023

Tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục trực tuyến năm 2023

23.08.2023 81

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-K2ĐT ngày 29/5/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại Học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục theo hình thức trực tuyến năm 2023 như sau:

  1. Kế hoạch đào tạo liên tục trực tuyến năm 2023 bổ sung gồm các khóa: (Chi tiết xem Phụ lục đính kèm tại đây)

–  An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

–  Lựa chọn quy luật QC trong phòng xét nghiệm y học

–  Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

–  Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành

–  Thẩm định, xác nhận phương pháp cho xét nghiệm y học

–  Thiết lập giới hạn kiểm soát cho mẫu nội kiểm

–  Nội kiểm chất lượng xét nghiệm

  1. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành khóa học được Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.

  1. Đăng ký tham gia đào tạo, hồ sơ đăng ký và học phí

3.1. Đăng ký tham gia đào tạo: Đăng ký trực tuyến tại website

– Đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo bằng cách truy cập đường link đăng ký: https://qcc.edu.vn/dang-ky-nhu-cau-dao-tao/

– Cá nhân đăng ký tham gia đào tạo bằng cách truy cập đường link đăng ký hoặc quét mã QR dưới đây:

Link đăng ký

ttps://qcc.edu.vn/dang-ky-khoa-dao-tao/

 Mã QR đăng ký

 

 

 

 

 

3.2. Hồ sơ đăng ký của cá nhân gồm:

–  01 Đơn đăng ký (theo mẫu của Trung tâm), dán ảnh 4×6

–  01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp hoặc các chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành xét nghiệm

– Địa điểm nhận hồ sơ bản cứng: Văn phòng – Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học. Địa chỉ: Tầng 6 nhà A6, Trường Đại Học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Người nhận Lê Thị Phương, điện thoại: 0963 370 966

3.3. Học phí

–  Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

–   Thanh toán tiền mặt: tại Văn phòng – Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học  – Trường Đại học Y Hà Nội, Tầng 6 nhà A6, Trường Đại Học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

–  Thanh toán chuyển khoản:

Tên tài khoản: Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Số tài khoản: 1221 0000 573 209 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành

Thông tin chuyển khoản: Cá nhân ghi rõ họ và tên, tên đơn vị công tác, tên khóa học và thời gian đào tạo (Ví dụ: Nguyễn Văn A, Bệnh viên B, nộp học phí khóa đào tạo trực tuyến An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm – Từ ngày….đến ngày….)

  1. Thông tin liên hệ
  2. Lê Thị Phương, Văn phòng – Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội, điện thoại: 0963 370 966, email: daotaolientucyhn@gmail.com

         Chi tiết các khóa học học viên có thể xem tại đây