THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐỊNH NHÓM MÁU NĂM 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐỊNH NHÓM MÁU NĂM 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐỊNH NHÓM MÁU NĂM 2024

13.03.2024 74

Kính gửi: Các Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm “Định nhóm máu năm 2024”

Để đảm bảo mục tiêu thực hiện chương trình ngoại kiểm Nhóm máu năm 2024, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo thay đổi lịch thực hiện chương trình Ngoại kiểm Định Nhóm máu năm 2024, chi tiết thay đổi xin mời quý khách hàng xem tại đây

Trân trọng./.