THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2022

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2022

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2022

08.09.2021 37

         Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BYT ngày 17/01/2012 của Bộ Y tế về việc Quy định phân công phụ trách hoạt động chuyên môn kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của ba Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học;
Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế về việc thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016 của Chính phủ về đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025;
Căn cứ Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;
Căn cứ Quyết định 5588/QĐ-BYT ngày 26/11/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành nội dung công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả.
Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Y tế giao, đồng thời nhằm giúp các phòng xét nghiệm giám sát chặt chẽ sai số, nâng cao chất lượng xét nghiệm hướng đến liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình ngoại kiểm năm 2022, bao gồm 22 chương trình ngoại kiểm (trong đó có 04 chương trình ngoại kiểm mới: Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt, Chương trình ngoại kiểm Cyfra 21-1, Chương trình ngoại kiểm dịch não tủy, Chương trình ngoại kiểm Protein đặc biệt).

Thông tin chi tiết về các chương trình ngoại kiểm, hướng dẫn tham gia ngoại kiểm và báo giá: Xem tài liệu đính kèm
       Thông báo triển khai chương trình ngoại kiểm năm 2022
       Báo giá chương trình ngoại kiểm năm 2022
Quý đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia ngoại kiểm vui lòng đăng ký tại trang thông tin điện tử: eqa.qcc.edu.vn  và gửi Phiếu đăng ký có chữ ký của lãnh đạo, đóng dấu của đơn vị  trước 17h00 ngày 30/9/2021 (bắt buộc) theo địa chỉ sau:

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 Nhà A6, số 1, phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35 747 248 (nhánh 1), Hotline: 0979 098 583

Website: qcc.edu.vn    Email: trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn
(Thông tin về các chương trình ngoại kiểm năm 2022, vui lòng liên hệ địa chỉ trên)

Trân trọng cảm ơn./.