HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM KẾT HỢP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH TẠI TỈNH BẮC NINH TỪ NGÀY 03 – 07/07/2023

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM KẾT HỢP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH TẠI TỈNH BẮC NINH TỪ NGÀY 03 – 07/07/2023

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM KẾT HỢP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH TẠI TỈNH BẮC NINH TỪ NGÀY 03 – 07/07/2023

11.07.2023 86

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm (Kết hợp hướng dẫn thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành theo quyết định 2429/QĐ-BYT) từ ngày 03-07/2023

Mục tiêu của hoạt động nhằm tiếp tục hỗ trợ hệ thống phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở y tế từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hoá, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa cơ sở khám chữa bệnh theo lộ trình, mục tiêu của Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016.

Đại diện Sở Y tế, Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Trung tâm Kiểm chuẩn chụp hình lưu niệm và khai mạc khóa học

Trong thời gian 05 ngày, học viên được tìm hiểu, hướng dẫn cụ thể về 12 thành tố của hệ thống quản lý chất lượng, tương ứng với 12 chương trong Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành theo quyết định 2429/QĐ-BYT). Từ đó có thể hình dung được công việc phòng xét nghiệm cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo các quy định quốc gia và quốc tế.

Các học viên chăm chú theo dõi bài giảng đầu tiên dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung

Khóa học đã được tổ chức thành công tốt đẹp, 51 học viên tham gia đều đạt điều kiện theo yêu cầu của khóa học và được Trung tâm cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định. Trong đó có 3 học viên đạt điểm 10 tuyệt đối hứa hẹn sau khóa học, nhiều đơn vị sẽ có những cải tiến đáng kể trong hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm chuẩn phát biểu tổng kết khóa đào tạo, trao đổi kế hoạch hỗ trợ, tư vấn tại chỗ trong giai đoạn tiếp theo

Lãnh đạo Sở y tế Bắc Ninh bế mạc khóa đào tạo, Chỉ đạo các PXN triển khai rà soát, biên soạn, thực hiên hoạt động quản lý chất lượng tại đơn vị mình, dựa trên kiến thức thu nhận được từ khóa học, để ngày càng nâng cao hơn năng lực của đơn vị mình.

ThS. Đào Nguyên Minh, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Cục Quản lý khám chữa bệnh phát biểu tại bế mạc khóa học

ThS. Đào Nguyên Minh nhấn mạnh vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm và áp dụng Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học để tự đánh giá, công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm làm căn cứ cho việc liên thông công nhận kết quả xét nghiệm.

Các học viên hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ CME

Để cập nhật kế hoạch hoạch đào tạo liên tục năm 2023, bao gồm kế hoạch đào tạo tập trung và trực tuyến, Quý học viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại link và ĐĂNG KÍ theo hướng dẫn tại link.