TỔ CHỨC 4 KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH”

TỔ CHỨC 4 KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH”

TỔ CHỨC 4 KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH”

30.09.2021 28

          Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025, triển khai Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, đồng thời nhằm hỗ trợ hệ thống phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở y tế không ngừng cải thiện chất lượng, hướng tới liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm trên toàn quốc theo lộ trình của Đề án đã đề ra,  Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian qua đã tổ chức 04 khóa đào tạo liên tục trực tuyến cho các cán bộ y tế, người làm việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xét nghiệm tại các cơ sở y tế, cụ thể như sau:

  1. Tên Khóa đào tạo: Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành
  2. Thời gian thực hiện và đối tượng tham gia:
  • Khóa 1: Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 25/8/2021 (gồm 70 học viên là các cán bộ xét nghiệm đến từ các cơ sở y tế thuộc tỉnh Thanh Hóa)
  • Khóa 2: Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 01/9/2021(gồm 54 học viên là các cán bộ xét nghiệm đến từ các cơ sở y tế thuộc tỉnh Ninh Bình và một số cơ sở y tế tại Hà Nội)
  • Khóa 3: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 08/9/2021(gồm 45 học viên là các cán bộ xét nghiệm đến từ các cơ sở y tế thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc)
  • Khóa 4: Từ ngày 09/9/2021 đến ngày 11/9/2021(gồm 51 học viên là các cán bộ xét nghiệm đến từ các cơ sở y tế thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc)
  1. Hình thức đào tạo: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Meeting

          Các khóa học đã thành công tốt đẹp. Các học viên tham gia đạt điều kiện theo yêu cầu của khóa học được Trung tâm cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.