Giới thiệu hai cuốn sách về xét nghiệm

Giới thiệu hai cuốn sách về xét nghiệm

Giới thiệu hai cuốn sách về xét nghiệm

06.04.2021 174


Quản lý phòng xét nghiệm y học trải qua sự thay đổi mạnh mẽ do ảnh hưởng bởi những cải tiến trong lĩnh vực luật pháp, quy định, công nghệ, xã hội học, kinh tế, truyền thông. Việc thực hành trong phòng xét nghiệm y học đòi hỏi cách tiếp cận mới về phạm vi chuyên môn và quản lý ngày càng sâu rộng. Nhằm giúp các Khoa/phòng xét nghiệm và các cán bộ xét nghiệm tiếp cận với các kiến thức mới trong quản lý và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội xin trân trọng giới thiệu 02 cuốn sách đã được Trung tâm xuất bản và ban hành, cụ thể như sau:
1.      SÁCH  “TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM” – XUẤT BẢN NĂM 2020
Cuốn sách này trình bày về các nội dung về HTQLCL, cung cấp thông tin và hướng dẫn toàn diện, thiết thực cho việc quản lý chất lượng phòng xét nghiệm để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn theo ISO 15189, bộ tiêu chí 2429 của Bộ Y tế Việt Nam. Các nội dung HTQLCL được các tác giả phát triển dựa trên mô hình gồm 12 thành tố được tổ chức CLSI đưa ra và phổ biến. Mỗi chương trong cuốn sách này đề cập tới một yêu cầu cần tuần thủ của HTQLCL trong hoạt động phòng xét nghiệm. Nội dung từng chương được phân tích tỉ mỉ từ khái niệm, các hoạt động cần thiết, phương pháp thực hiện… Ngoài ra, các tác giả cũng trình bày một loạt các công cụ để hỗ trợ phòng xét nghiệm có thể dễ dàng áp dụng các yếu tố của HTQLCL vào hoạt động quản lý phòng xét nghiệm.
Cuốn sách này đã được Hội đồng chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội thẩm định và ban hành làm giáo trình dạy học chính thức của nhà trường. Các tác giả hy vọng cuốn sách mang lại kiến thức cơ bản và cập nhật về lĩnh vực quản lý chất lượng phòng xét nghiệm cho sinh viên đại học và sau đại học các chuyên ngành xét nghiệm. Hơn nữa, cuốn sách này có thể trang bị kiến thức cần và đủ để hướng dẫn và cách giải quyết công việc cụ thể trong phòng xét nghiệm cho bất kỳ ai đang tìm kiếm phương pháp quản lý hiệu quả phòng xét nghiệm.
* Sách được xuất bản lần đầu với số lượng giới hạn 1000 bản và giá bán là 250.000đ/quyển (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

 xem trước SÁCH  “TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM”

2.      SÁCH  “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM – Nội kiểm và thống kê trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm – Phiên bản thứ 4” – XUẤT BẢN NĂM 2018
Cuốn sách được Trung tâm mua bản quyền của xuất bản và phát hành ấn bản Tiếng việt theo hợp đồng chuyển giao của Tập đoàn Westgard QC (Hoa Kỳ) cho Trung tâm năm 2016. Cuốn sách giới thiệu và cung cấp các hướng dẫn mới của Hoa Kỳ về các Kế hoạch kiểm soát chất lượng tổng thể (Total QC Plan – TQCP), các quy tắc Westgard nhằm cung cấp một phương thức đơn giản để tối ưu hóa các quy trình thống kê nội kiểm cho phù hợp với ứng dụng thực tiễn tại phòng xét nghiệm.
Phiên bản thứ tư này cung cấp một góc nhìn rộng hơn về quản lý chất lượng và quan tâm hơn nữa sự ảnh hưởng của các tiêu chuẩn toàn cầu, ví dụ như ISO 15189.
*   Sách được xuất bản Tiếng Việt lần đầu với số lượng giới hạn 2000 bản và giá bán là 199.000đ/quyển (Một trăm chín mươi chín nghìn đồng)

xem trước SÁCH  “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM – Nội kiểm và thống kê trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm”

HAI CUỐN SÁCH TRÊN ĐƯỢC BÁN DUY NHẤT TẠI TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  (Tầng 6, Nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội). Quý đơn vị, Khoa/phòng xét nghiệm quan tâm và có nhu cầu mua sách xin liên hệ  Lê Thị Phương – Hotline: 0963 370 966