Tổ chức các khóa tập huấn miễn phí nâng cao chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

Tổ chức các khóa tập huấn miễn phí nâng cao chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

Tổ chức các khóa tập huấn miễn phí nâng cao chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

24.06.2021 30

         Trong thời gian vừa qua, các hoạt động xét nghiệm phát hiện và chẩn đoán SAR-CoV-2 góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, công suất xét nghiệm ngày càng được tăng cao và cơ bản đáp ứng được nhu cầu giám sát dịch COVID-19. Với mục tiêu nhằm hỗ trợ, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm cho các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn quốc góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức 02 tập huấn nâng cao chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp Realtime RT- PCR miễn phí cho các khoa/phòng xét nghiệm thực hiện SARS-CoV-2 trên toàn quốc vào các ngày 02/06/2021 và ngày 04/06/2021.
Sau 02 khóa học trên, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đã nhận được rất nhiều phản hồi của các khoa/phòng xét nghiệm về việc mong muốn được Trung tâm tổ chức thêm các khóa tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho các khoa/phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Để đáp ứng nhanh với tình hình dịch bệnh và hỗ trợ các khoa/phòng xét nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm cho xét nghiệm SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục triển khai các khóa tập huấn trực tuyến miễn phí, cụ thể như sau:

       1. Nội dung các khóa tập huấn và thời gian thực hiện

STT Nội dung tập huấn Thời gian thực hiện
1 Tách chiết RNA và Realtime RT-PCR
  • Khóa 1: Từ 14h00-15h30 ngày 07/07/2021
  • Khóa 2: Từ 14h00-15h30 ngày 09/07/2021
2 An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm COVID
  • Khóa 1: Từ 14h00-15h30 ngày 14/07/2021
  • Khóa 2: Từ 14h00-15h30 ngày 16/07/2021
3 Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và xác nhận phương pháp cho xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
  • Khóa 1: Từ 14h00-15h30 ngày 21/07/2021
  • Khóa 2: Từ 14h00-15h30 ngày 23/07/2021
4 Xác nhận phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR cho xét nghiệm SARS-CoV-2
  • Khóa 1: Từ 14h00-16h ngày 28/07/2021
  • Khóa 2: Từ 14h00-16h ngày 30/07/2021

(Chi tiết nội dung của các khóa tập huấn trên được đăng tải trên Website)

2. Hình thức tham gia
Học viên tham gia tập huấn bằng 01 trong 03 cách thức sau:
a) Truy cập đường link: tinyurl.com/qcccovid19
b) Mở ứng dụng Zoom và nhập thông tin phòng (ID: 717 666 8888; Mật khẩu: qcchn2021)
c) Quét QR code:

(Thông tin liên hệ: Bà Lê Thị Phương, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 6, Nhà A6, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Di động: 0963 370 966; Email: trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn).
Tải về công văn chính thức tại đây