TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

13.07.2022 32

               Các chương trình đào tạo liên tục về quản lý và đảm bảo chất lượng xét nghiệm do Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và đăng ký tham gia của nhiều cán bộ y tế đến từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước. Tiếp tục đáp ứng nhu cầu tham gia của quý đồng nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội tiếp đã tổ chức các khóa đào tạo liên tục về quản lý và đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học, cụ thể như sau:

STT Tên khóa học Hình thức đào tạo Số lượng học viên tham gia Thời gian tổ chức
1 An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Khóa 1) Trực tuyến 39 Từ ngày 23-25/2/2022
2 Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học (Khóa 5) Trực tuyến 34 Từ ngày 04-08/4/2022
3 Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo Bộ tiêu chí 2429 do Bộ Y tế ban hành (Khóa 1) Tập trung 25 Từ ngày 18-22/4/2022
4 Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học (Khóa 6) Trực tuyến 32 Từ ngày 16-20/5/2022
5 An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Khóa 2) Trực tiếp 25 Từ ngày 24-27/5/2022
6 Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học (Khóa 7) Tập trung 22 Từ ngày 20-24/6/2022

Các khóa học trên đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Các học viên tham gia đạt điều kiện theo yêu cầu của khóa học được Trung tâm cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.
Sau đây là một số hình ảnh của các khóa học: