Về việc gia hạn gửi kết quả phân tích và dừng nhận kết quả phân tích, dừng trả kết quả đánh giá đối với một số mẫu của các chương trình ngoại kiểm năm 2022

Về việc gia hạn gửi kết quả phân tích và dừng nhận kết quả  phân tích, dừng trả kết quả đánh giá đối với một số mẫu  của các chương trình ngoại kiểm năm 2022

Về việc gia hạn gửi kết quả phân tích và dừng nhận kết quả phân tích, dừng trả kết quả đánh giá đối với một số mẫu của các chương trình ngoại kiểm năm 2022

25.08.2022 64
            Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị với Trung tâm trong thời gian qua.
Trong quá trình thực hiện các chương trình ngoại kiểm năm 2022, vì một số lý do khách quan nên một số lô mẫu ngoại kiểm giao chậm so với kế hoạch. Vì vậy, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tới các đơn vị về việc gia hạn gửi kết quả phân tích, dừng nhận kết quả phân tích và trả kết quả đánh giá đối với một số mẫu của các chương trình ngoại kiểm, cụ thể như sau:
I. Gia hạn thời gian gửi kết quả phân tích các chương trình ngoại kiểm sau
STT Chương trình ngoại kiểm Mẫu số – Chu kỳ Hạn cũ Hạn mới
1 Hóa sinh Mẫu số 8 24/8/2022 28/8/2022
2 Miễn dịch Mẫu số 8 24/8/2022 28/8/2022
3 Nước tiểu định lượng cơ bản Mẫu số 4 (Chu kỳ 2, tương đương mẫu số 16 trên phần mềm) 26/8/2022 28/8/2022
II. Dừng nhận kết quả phân tích trên phần mềm https://eqa.qcc.edu.vn/ và dừng trả kết quả đánh giá đối với một số mẫu của các chương trình ngoại kiểm
Do thời gian nhận mẫu và phân tích kết quả chậm so với lịch thực hiện ngoại kiểm theo kế hoạch nên Trung tâm sẽ dừng nhận kết quả phân tích của các đơn vị và dừng trả kết quả đánh giá của Trung tâm đối với một số mẫu của các chương trình ngoại kiểm, cụ thể sau:
STT Chương trình ngoại kiểm Mẫu số – Chu kỳ
1 Huyết học Mẫu số 8
2 Miễn dịch đặc biệt Mẫu số 8
3 Tim mạch Mẫu số 8
4 HbA1c Mẫu số 8
5 Khí máu Mẫu số 8
6 Đông máu rút gọn Mẫu số 8
STT Chương trình ngoại kiểm Mẫu số – Chu kỳ
7 Đông máu toàn phần Mẫu số 8
8 Sàng lọc trước sinh Mẫu số 8
9 Giang mai Mẫu số 2-C11
10 Huyết thanh học (Viêm gan, CMV, HIV) Mẫu số 3-C11, Mẫu số 4-C11
11 Nước tiểu định lượng cơ bản Mẫu số 3 (Chu kỳ 2, tương đương mẫu số 15 trên phần mềm)

Thời hạn gửi kết quả phân tích và trả kết quả đánh giá trên phần mềm https://eqa.qcc.edu.vn/ của các mẫu khác ngoài các mẫu của các chương trình ngoại kiểm nêu trên không thay đổi, thực hiện theo kế hoạch.
Chi phí đối với các mẫu thuộc các chương trình ngoại kiểm Trung tâm dừng trả kết quả đánh giá nêu trên sẽ được tính giảm trừ khi chương trình ngoại kiểm kết thúc và thực hiện nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Thông tin chi tiết tại Công văn số 76