Về việc tuyển sinh đào tạo liên tục năm 2022

Về việc tuyển sinh đào tạo liên tục năm 2022

Về việc tuyển sinh đào tạo liên tục năm 2022

07.01.2022 43

         Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-K2ĐT ngày 29/5/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại Học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục năm 2022 như sau:

  1. Chương trình đào tạo, thời gian tổ chức, đối tượng, hình thức và kinh phí đào tạo, thời hạn nộp hồ sơ và học phí (Chi tiết xem Công văn đính kèm).
  2. Chứng chỉ
Học viên hoàn thành khóa học được Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội cấp chứng chỉ theo quy định.
  1. Đăng ký tham gia đào tạo, nộp hồ sơ đăng ký và đóng kinh phí đào tạo
3.1. Đăng ký tham gia đào tạo: Học viên đăng ký trực tuyến tại: https://qcc.edu.vn/dang-ky-khoa-dao-tao/
3.2. Nộp hồ sơ đăng ký bản cứng về cho Trung tâm gồm:
  • 01 Đơn đăng ký (theo mẫu của Trung tâm, dán ảnh 4×6)
  • 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp hoặc các chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành xét nghiệm
– Địa điểm nhận hồ sơ bản cứng: tại Văn phòng Trung tâm, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học, Tầng 6 nhà A6, Trường Đại Học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Người nhận Lê Thị Phương; ĐT: 0963 370 966, Email: daotaolientucyhn@gmail.com
3.3. Nộp kinh phí đào tạo bằng hai hình thức:
  •  Nộp tiền mặt: tại Văn phòng – Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội, Tầng 6 nhà A6, Trường Đại Học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nộp qua tài khoản:

Tên tài khoản: Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học
Số tài khoản: 1221 0000 573 209 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành
Thông tin chuyển khoản: Học viên khi chuyển khoản ghi rõ họ tên, tên khóa học và khóa số mấy (Ví dụ: Nguyễn Văn A, nộp học phí khóa học An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm- Khóa 1)
3.4. Thông tin liên hệ:
CN. Lê Thị Phương, Văn phòng – Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học-Trường Đại học Y Hà Nội, điện thoại: 0963 370 966, email: daotaolientucyhn@gmail.com

Chi tiết xem công văn đính kèm tại ĐÂY