KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC – KHÓA 5,6 VÀ 7”

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC  – KHÓA 5,6 VÀ 7”

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC – KHÓA 5,6 VÀ 7”

13.07.2022 35

                   Thực hiện kiểm soát chất lượng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm. Thực hiện nội kiểm một cách thường quy giúp phòng xét nghiệm thiết lập được hệ thống cảnh báo giúp phát hiện sớm các lỗi và thực hiện các hoạt động xử lý nhằm đưa ra kết quả xét nghiệm chính xác và tin cậy. Ngoại kiểm là công cụ quan trọng của kiểm tra chất lượng và được sử dụng để giám sát chất lượng xét nghiệm của mình so với các phòng xét nghiệm khác sử dụng các phương pháp và các thiết bị tương tự.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và năng lực cho các cán bộ y tế đang công tác tại phòng xét nghiệm về kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học, vừa qua, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đã triển khai ba khóa đào tạo liên tục “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học”.
Hai khóa đào tạo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong 05 ngày (Khóa 5: từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022, khóa 6: từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022), khi tình hình dịch Covid 19 ổn định, khóa 7 được tổ chức trực tiếp (từ 20/6/2022 đến 24/6/2022) tại Trường Đại Học Y Hà Nội. Tham gia các khóa học có 86 học viên đến từ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ở khu vực miền Bắc từ Huế trở ra. Nội dung của khóa đào tạo về những khái niệm cơ bản về thực hiện kiểm soát chất lượng và cập nhật cách thức đánh giá kết quả nội kiểm và ngoại kiểm mới phù hợp với các hướng dẫn về kiểm soát chất lượng.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:


BSNT. Phạm Thị Hương Trang – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc khóa học


Tổng kết lớp học, học viên nhận chứng chỉ CME