THÔNG BÁO THAY ĐỔI MENU CHỨC NĂNG TRÊN PHẦN MỀM

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MENU CHỨC NĂNG TRÊN PHẦN MỀM

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MENU CHỨC NĂNG TRÊN PHẦN MỀM

27.04.2023 62

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MENU CHỨC NĂNG TRÊN PHẦN MỀM

Để thao tác trên phần mềm được dễ dàng và thuận lợi cho phòng xét nghiệm, phần mềm đã thực hiện cập nhật menu chức năng từ menu dạng dọc sang dạng menu ngang phía trên màn hình. Danh sách chức năng trên hệ thống được sử dụng bình thường, không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ các Quý Phòng xét nghiệm!