TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM” TẠI HUẾ

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM” TẠI HUẾ

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM” TẠI HUẾ

24.07.2023 84

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM” TẠI HUẾ

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Khoá đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm (kết hợp Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định 2429/QĐ-BYT). Khoá học đã diễn ra từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023 với 40 tiết học. 55 học viên trong khoá học đến từ các bệnh viện, Phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa các giảng viên Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Trong 5 ngày của khoá học, các học viên được tìm hiểu về những nội dung quan trọng trong học phần “Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm”. Kết thúc khoá học, cả 55 học viên tham gia khoá học đều được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học tặng sách cho 2 học viên có kết quả xuất sắc nhất khoá học

Hình ảnh về những giờ học sôi nổi của học viên trong khoá học:

55 học viên tham gia khoá học đều được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục.

Để cập nhật kế hoạch hoạch đào tạo liên tục năm 2023, bao gồm kế hoạch đào tạo tập trung và trực tuyến, Quý học viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại link và ĐĂNG KÍ theo hướng dẫn tại link.