Thông báo thay đổi đường link truy cập của phần mềm ngoại kiểm

Thông báo thay đổi đường link truy cập của phần mềm ngoại kiểm

Thông báo thay đổi đường link truy cập của phần mềm ngoại kiểm

26.11.2021 58
Trung tâm Kiểm chuẩn xin thông báo đến Quý phòng xét nghiệm về việc thay đổi đường link truy cập phần mềm ngoại kiểm
Đường link mới: https://eqa.qcc.edu.vn
(thay thế cho link cũ: http://eqa.qcc.edu.vn)
Thời gian áp dụng: Từ 0h ngày 25/11/2021
Sự cập nhật mới này đem lại mức độ bảo mật dữ liệu cao hơn cho toàn bộ hệ thống và lợi ích đến khách hàng.