• trungtamkiemchuanhn@qcc.edu.vn

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm

Quý khách hàng tải về "Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm" bằng các link tương ứng với các chương trình ngoại kiểm dưới đây:


Chương trình ngoại kiểm Huyết học

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết học năm 2024.


Chương trình ngoại kiểm Đông máu

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Đông máu năm 2024.


Chương trình ngoại kiểm Định nhóm máu

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Định nhóm máu năm 2024.


Chương trình ngoại kiểm Máu lắng
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Máu lắng năm 2024.


Chương trình ngoại kiểm Khí máu
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Khí máu 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Hóa sinh
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Hóa sinh năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định tính
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Nước tiểu định tính năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm nước tiểu định lượng 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm HbA1c
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm HBA1C năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Tim mạch
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Tim mạch năm 2024  (NEW)


Chương trình ngoại kiểm  Cyfra 21-1
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Cyfra 21-1 năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm  Miễn dịch
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt năm 2024 (NEW)


Chương trình ngoại kiểm Vi sinh

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Vi Sinh đợt 1 năm 2024 (NEW)

Chương trình ngoại kiểm HBV-DNA

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm HBV-DNA đợt 02 năm 2023


Chương trình ngoại kiểm Huyết thanh học

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết thanh học mẫu 01 - 12 chu kỳ 12

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết thanh học mẫu 13-24 chu kỳ 12


Chương trình ngoại kiểm Giang mai

Hướng dẫn phân tích chương trình ngoại kiểm "Giang mai" - Chu kỳ 12

02435747248