Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm

Tải về "Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm" bằng các link dưới đây:

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Huyết học - Đông máu- Máu lắng

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Hóa Sinh - Miễn dịch- Khí máu - Tim mạch - HbA1c - Sàng lọc trước sinh - Nước tiểu

Sổ tay Khách hàng chương trình ngoại kiểm Vi sinh

Chương trình ngoại kiểm Huyết học

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Huyết học quý III năm 2021

Chương trình ngoại kiểm Đông máu
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Đông máu quý III,IV năm 2021

Chương trình ngoại kiểm Máu lắng
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Máu lắng quý III năm 2021

Chương trình ngoại kiểm Vi sinh
Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Vi Sinh đợt III năm 2021
02435747248